กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.

momday

ข่าวสารและกิจกรรม

 • เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกตรวจเยี่ยมกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก
 • พิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
 • จก.สก.ทบ.เป็นประธานในงานวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบก ปีที่ 67
 • พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ กรมสวัสดิการทหารบกแห่งใหม่
 • กฌป.สก.ทบ. จัดชุดรับสมัครเคลื่อนที่ดำเนินการ ณ กบน.กง.ทบ.
 • ข้อปฏิบัติก่อนเกษียณอายุราชการ
 • ผอ.กฌป.สก.ทบ.นำคณะนายทหารเข้าร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ผอ.กฌป.สก.ทบ.และ รอง.ผอ.กฌป.สก.ทบ. ร่วมทำบุญใส่บาตรประจำเดือน ก.ค.58
 • จก.สก.ทบ.นำคณะข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
 • รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ รร.ม.ศม.

ฌาปนสัมพันธ์

 • ข้อปฏิบัติก่อนเกษียณอายุราชการ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดโสมนัสวรวิหาร

วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร

อัตราค่าบำรุงศพ

ประจำเดือน  ตุลาคม  2558

เป็นเงิน 220 บาท

กันยายน 2558 เป็นเงิน 220 บาท

สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 240 บาท

กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 250 บาท

มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 220 บาท

พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 210 บาท

เมษายน 2558 เป็นเงิน 230 บาท

มีนาคม 2558 เป็นเงิน 230 บาท

กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเงิน 200 บาท

 


'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]