กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.

prabarom copy

ข่าวสารและกิจกรรม

 • ผอ.กฌป.สก.ทบ.นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง ถวายเทียนพรรษา
 • ผอ.กฌป.สก.ทบ.และ รอง.ผอ.กฌป.สก.ทบ. ร่วมทำบุญใส่บาตรประจำเดือน ก.ค.58
 • จก.สก.ทบ.นำคณะข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
 • รอง จก.สก.ทบ.ตรวจเยี่ยมชุดรับสมัครเคลื่อนที่ ณ รร.ม.ศม.
 • รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ รร.ม.ศม.
 • ผอ.กฌป.สก.ทบ. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ที่มาอบรมด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
 • รอง จก.สก.ทบ.เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

ฌาปนสัมพันธ์

 • กำหนดบำเพ็ญกุศล วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
 • กำหนดการบำเพ็ญกุศล 23 มีนาคม 2558 วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร
 • กำหนดการบำเพ็ญกุศล 23 มีนาคม 2558 วัดอาวุธกสิตาราม
 • กำหนดการบำเพ็ญกุศล 23 มีนาคม 2558 วัดโสมนัสวรวิหาร
 • ข้อปฏิบัติก่อนเกษียณอายุราชการ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดโสมนัสวรวิหาร

วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร

อัตราค่าบำรุงศพ

ประจำเดือน สิงหาคม 2558

เป็นเงิน 240 บาท


กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 250 บาท

มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 220 บาท

พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 210 บาท

เมษายน 2558 เป็นเงิน 230 บาท

มีนาคม 2558 เป็นเงิน 230 บาท

กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเงิน 200 บาท

 


'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]