คำถาม
ใบตอบรับฌาปณกิจ
ใบตอบรับฌาปณกิจยังไม่ได้รับครับ สมัครตั้งแต่ปี 2560 เดือนไม่แน่ใจครับ
จากคุณ ส.ท.วัชรมณฑล เนื้อเทศ 27/02/2019 16:20:58
คำตอบ
ท่านสามารถทำเรื่องขอใบแทนใบตอบรับได้ที่หน่วย บชร.2 เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้านค่ะ
ตอบโดย admin 05/03/2019 09:54:12