คำถาม
ใบตอบรับฌาปณกิจ
ใบตอบรับฌาปณกิจยังไม่ได้รับครับ สมัครตั้งแต่ปี 2560 เดือนไม่แน่ใจครับ
จากคุณ ส.ท.วัชรมณฑล เนื้อเทศ 27/02/2019 16:20:58
คำตอบ
ขอที่อยู่เพื่อจัดส่งใบแทนใบตอบรับ และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ค่ะ
ตอบโดย admin 27/03/2019 15:23:26