คำถาม
เปลี่ยนแปลงที่อยู่และเปลี่ยนแปลงยศ
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิม เลขที่ 18 หมู่ 9 ตำบล/แขวง บางป่า อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 เปลี่ยนเป็น เลขที่ 2010 ถนน เดชอุดม บ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 และขอเปลี่ยนแปลงยศ จาก ส.ต. เป็น ส.อ.
จากคุณ ส.อ.นวันธร วันดี 07/05/2019 14:01:40
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่จากเดิม 18 ม.9 ต.บางป่า อ.เมือง ราชบุรี 70000 เปลี่ยนเป็น 2010 บ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 08/05/2019 10:11:24