คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
จากเดิมเป็น เลขที่ 55/19 หมู่ 7 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล/แขวง บางเลน อำเภอ/เขต บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140
จากคุณ นางดาราวรรณ วิชากรกุล 5450009936 08/05/2019 08:56:28
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์จากเดิมเป็น 55/19 ม.7 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 08/05/2019 10:23:23