คำถาม
ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
จ.ส.อ.ฤทธิดร คำยาง สมาชิกฌาปณกิจ สก.ทบ. เลขทะเบียนสมาชิก ต269402/36 ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นเดือน เมษายน 62 ข้อมูลยังไม่อัพเดตเลย ข้อมูลที่ขอเปลี่ยนแปลง 1) ที่อยู่ เดิม 124/61 หมู่ 5 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมาขอเปลี่ยนใหม่เป็น 350 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 2) ชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ เปลี่ยนจาก นางยุภาพร คำยาง เป็น นางนิตยา คำยาง ได้แนบเอกสารให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว
จากคุณ จ.ส.อ.ฤทธิดร คำยาง 19/05/2019 21:36:34
คำตอบ
1) ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิม 124/61 หมู่ 5 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปลี่ยนเป็น 350 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
2) ทาง กฌป.สก.ทบ.ยังไม่ได้รับเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของท่านคะ ท่านทำเรื่องผ่านทางไหนคะ ถ้าทำเรื่องผ่านหน่วยขอเลขที่หนังสือเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ
ตอบโดย admin 21/05/2019 10:21:02