คำถาม
ระบบตรวจสอบสถานภาพสมาชิก
ข้อมูลบุคคลของสมาชิกไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน มีการเปลี่ยนแปล จะทำการแก้ไขด้วยตนเองในระบบเลยได้หรือไม่
จากคุณ 3770600278628 02/07/2019 14:44:42
คำตอบ
ถ้าข้อมูล วัน เดือนเกิด ยศ และที่อยู่ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถแจ้งผ่านทางนี้ แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ค่ะ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ สกุล และผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. ค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 03/07/2019 14:48:19