คำถาม

ผมจบจาก นนส.บิดามารดา ผมอายุเกินไม่สามารถสมัคร ฌปก.ได้เลยขยายเวลาอายุก็เกินจนปัจจุบันนี้ผมไม่รุ้จะหาวิธีสมัครได้เลย มีวิธีใดบ้างครับ
จากคุณ จ่าเจริญ 02/07/2019 20:14:37
คำตอบ
ถ้าท่านเข้ารับราชการใหม่ สามารถนำบิดา มารดาของตนเอง สมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ไม่จำกัดอายุ ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องชำระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่อายุเกินระเบียบ (ตามระเบียบกำหนดอายุไม่เกิน 55 ปี) โดยให้ดำเนินการชำระเงินย้อนหลัง จะหักจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ที่จ่ายให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์/ผู้จัดการศพ ภายหลังจากผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกฯ ถึงแก่ความตาย เงินที่ได้รับถือเป็นรายได้เพื่อนำไปพัฒนากิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 03/07/2019 14:55:05