คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์ จากเดิม เลขที่ 26 หมู่ 8 ถนน - ซอย - ตำบล/แขวง นางาม อำเภอ/เขต เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120 เป็น เลขที่ 145 ม.5 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ขอบคุณค่ะ
จากคุณ สมาชิกเลขที่ 5540001869 10/07/2019 10:00:22
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์จากเดิม 26 ม.8 ต.นางาม อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 เป็น 145 ม.5 ต.ไชยมงคล อ.เมือง นครราชสีมา 30000 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 11/07/2019 09:23:24