คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์สมาชิกหมายเลข ส.16026/29 จาก เลขที่ 427 หมู่ 2 ถนน รามอินทรา ซอย อยู่สุขสถาพร ตำบล/แขวง จรเข้บัว อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240 เป็น เลขที่ 16 ซอย รามอินทรา 32/6 ถนน รามอินทรา ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10230
จากคุณ นางสาวลักษญาภัส ทองใบ 13/08/2019 18:22:46
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ผู้รับสงเคราะห์ของสมาชิกหมายเลข ส16026/29 จาก 427 ม.2 ซ.อยู่สุขสถาพร ถ.รามอินทรา แขวงจรเข้บัว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เป็น 16 ซ.รามอินทรา 32/6 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 15/08/2019 10:27:17