คำถาม
รับเงินฌาปนกิจ
อยากทราบว่าจะได้รับเงินฌาปนกิจรอบแรกของคุณพ่อ พันโทสมจิต หนุนนัด เมื่อไหร่คะ
จากคุณ ผ่องพรรณ 15/08/2019 13:24:17
คำตอบ
ท่านทำเรื่องผ่านทางไหนคะ ถ้าท่านทำเรื่องผ่านหน่วยขอเลขที่หนังสือเพื่อตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบจากระบบสมาชิกยังคงมีสถานภาพปกติ และทาง กฌป.สก.ทบ.ยังไม่ได้รับเรื่องของท่านค่ะ
(ตอบ 16 ส.ค.62)
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับเรื่องของท่านในวันที่ 21 ส.ค.62 นับจากวันที่ 21 ส.ค.62 ไปอีก 15 วันทำการเงินรอบแรกจะออกค่ะ
ตอบโดย admin 21/08/2019 13:56:41