คำถาม
บิดามารดา ของคู่สมรส จะสมัคร ต้องอายุไม่เกินเท่าไหร่คะ
ถ้าจะนำบิดามารดา ของคู่สมรส จะสมัคร ต้องอายุไม่เกินเท่าไหร่คะ ใช้เอกสารอะไรบ้าง และต้องให้บิดามารดาคู่สมรสไปด้วยไหม
จากคุณ นางสาวสุทธิษา สกุลเอื้อ 06/09/2019 10:35:46
คำตอบ
ตามระเบียบบิดา มารดาของคู่สมรสต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีค่ะ กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี (สมัครได้ตั้งแต่ 1 ก.ค.62 - 31 ธ.ค.63) คู่สมรสต้องสมัครก่อน หรือสมัครพร้อมกันค่ะ เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรข้าราชการของผู้นำเข้า 2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้นำเข้า ของผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นำเข้า ของคู่สมรส ของผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 4.ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร (สามารถใช้ได้ทุกสถานพยาบาล) 5.สำเนาทะเบียนสมรสของผู้นำเข้า และต้องนำผู้สมัครมาแสดงตัวด้วยค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 23/09/2019 07:53:51