คำถาม
เปลี่ยนแปลงที่อยู่
จ.ส.อ.ศักดิ์ชาย ราศรี เดิมเป็น 335/115 เปลี่ยนเป็น ร.ต.ศักดิ์ชาย ราศรี บ้านเลขที่ 123 ม.1 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 36000
จากคุณ จ.ส.อ.ศักดิ์ชาย ราศรี 15/09/2019 14:28:33
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขยศ และที่อยู่จากเดิม 335/115 เป็น 123 ม.1 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 36000 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 16/09/2019 13:53:27