คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิก
จากเดิม บ้านเลขที่ 124 หมู่ 3 ตำบล/แขวง เขาน้อย อำเภอ/เขต ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77160 เป็น บ้านเลขที่ 153 หมู่ 6 ถนน - ซอย - ตำบล/แขวง แจระแม อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
จากคุณ จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ โฮมเเพน 16/09/2019 07:11:00
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ที่อยู่จากเดิม 124 หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77160 เป็น 153 หมู่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 16/09/2019 13:55:48