คำถาม
รับเงินฌาปนกิจของพ่อ
ทำเรื่องไปปลายเดือนกันยาค่ะ จะได้รับเงินฌาปนกิจประมาณเดือนไหนค่ะ ของจ.ส.อ.วิหาร บุญวรรณโณ
จากคุณ รวิษ 15/10/2019 14:04:08
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับเรื่องเสียชีวิตของ จ.ส.อ.วิหาร บุญวรรณโณ ในวันที่ 16 ต.ค.62 เอกสารครบถูกต้อง เงินรอบแรกจะออกนับไปอีก 15 วันทำการค่ะ
ตอบ วันที่ 16 ต.ค.62

ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ จ.ส.อ.วิหาร บุญวรรณโณ ได้ยื่นเรื่องเสียชีวิตที่หน่วย มทบ.42 เป็นศพที่ 4889/62 เงินรอบแรกนับจากวันที่ 16.ต.ค.62 นับไปอีก 15 วันทำการ ยอดเงิน 209,166 บาท โดยจะโอนเงินไปที่หน่วย มทบ.42 ค่ะ
ตอบโดย admin 24/10/2019 09:47:26