คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ จ.ส.อ.สืบ ศรีใส เดิมเป็น เลขที่ 2/319 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000 เปลี่ยนแปลงเป็น เลขที่ 9/8 หมู่ 4 ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
จากคุณ สาวิตรี 16/10/2019 14:27:29
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ของ จ.ส.อ.สืบ ศรีใส เดิมเลขที่ 2/319 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 เปลี่ยนแปลงเป็น เลขที่ 9/8 ม.4 ต.ป่าเลา อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 16/10/2019 16:45:12