คำถาม
เปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล
เรียน สอบถามครับ ผมได้โอนย้ายมา ท้องถิ่น และได้เปลี่ยนชื่อใหม่อยากจะถามว่า 1.ผมต้องนำเอกสารส่งไปให้ กองฌาปนกิจ หรือเปล่าครับ 2.ตามข้อ 1 ผมจะต้องจำเป็นไปเปลี่ยนชื่อที่ธนาคารด้วยหรือไหมครับ ขอบคุณมากครับ
จากคุณ ส.อ.เกียรติศักดิ์ บุรินทร์ 07/11/2019 09:58:39
คำตอบ
1.ท่านสามารถทำเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อได้ที่ มทบ.ในพื้นที่ เอกสารที่ใช้ประกอบ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 2.ให้ท่านไปทำเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อที่ธนาคารค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 12/11/2019 09:50:34