คำถาม
เรียนสอบถามเรื่องรับเงินสงเคราะห์พ่อ
เรียน สอบถามเรื่องรับเงินสงเคราะห์พ่อครับ ว่าจะได้รับนานไหมครับ ชื่อผู้เสียชีวิต ร้อยตำรวจตรี สุรพล มาสขาว ทะเบียนเลขที่ ๕๕๐๐๐๐๒๑๐๒ ประเภท สามัญ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
จากคุณ ส.อ.ธเนศพล ฯ 12/12/2019 10:57:35
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับเรื่องเสียชีวิตของสมาชิกเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.62 อยู่ระหว่างตั้งเรื่องเบิก นับไปอีก 10 วันทำการทาง กฌป.สก.ทบ.จะโอนเงินรอบแรกไปที่หน่วย มทบ.22 ค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6437 ค่ะ
ตอบโดย admin 17/12/2019 10:57:46