คำถาม
การเป็นสมาชิก
ต้อนบรรจุรับราชการครั้งแรก ผมเป็นสมาชิกฒาปนกิจ สก.ทบ. แต่ต้อนนี้ทำไมผมไม่เป็นสมาชิก ไมมีข้อมุลอะไรเลยครับ
จากคุณ จ.ส.ท.อิสบอรอเฮง รอหะ 16/12/2019 09:35:43
คำตอบ
ตรวจสอบจากชื่อ นามสกุล ในระบบท่านไม่ได้เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.นะคะ ท่านเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุลหรือไม่คะ ให้ท่านลองตรวจสอบสถานภาพสมาชิกทางเว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com เลือกหัวข้อตรวจสอบสถานภาพสมาชิก โดยใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ
ตอบโดย admin 17/12/2019 11:16:10