คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสมาชิก พ.อ.สลอง นาคะเสถียร เป็นเลขที่ 5/3 ถ.พินิจรังสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000​ และเปลี่ยนที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นที่เดียวกัน
จากคุณ พ.อ.สลอง นาคะเสถียร 19/01/2020 20:51:15
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ของสมาชิก พ.อ.สลอง นาคะเสถียร เป็นเลขที่ 5/3 ถ.พินิจรังสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000​ และเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นที่เดียวกันให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 22/01/2020 10:06:26