คำถาม
ยังไม่ได้ใบตอบรับเป็นสมาชิกฌาปนกิจ
รบกวนสอบถามหน่อยคะ เป็นสมาชิกฌาปนกิจตั้งแต่ปี2561 แต่ยังไม่ได้ใบตอบรับเลยคะ ต้องทำอย่างไรดีคะ
จากคุณ ประภัสษร จุดศรี 23/01/2020 13:12:26
คำตอบ
ขอทราบชื่อ นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่ง แล้วจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งใบแทนใบตอบรับไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งค่ะ
ตอบโดย admin 23/01/2020 13:58:29