คำถาม
แจ้งชื่อ ที่อยู่ ขอรับใบแทนใบตอบรับค่ะ
ประภัสษร จุดศรี 522 ม.19 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จากคุณ ประภัสษร จุดศรี 27/01/2020 18:57:08
คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบแทนใบตอบรับไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ค่ะ
ตอบโดย admin 31/01/2020 10:25:48