คำถาม
ยังไม่ได้ใบตอบรับเป็นสมาชิกฌาปนกิจ
ยังไม่ได้ใบตอบรับเป็นสมาชิกฌาปนกิจ รบกวนสอบถามหน่อยครับ เป็นสมาชิกฌาปนกิจตั้งแต่ปี2562 แต่ยังไม่ได้ใบตอบรับเลยครับ ต้องทำอย่างไรดีครับ รบกวนส่งให้ที่อยู่ 71/4 หมู่ 5 ตำบล บางขันแตก อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000
จากคุณ ส.ต. ชวกร ดลโสภณ 28/01/2020 20:00:58
คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบแทนใบตอบรับไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ค่ะ
ตอบโดย admin 31/01/2020 10:31:21