คำถาม
แจ้งการชำระ
ตรวจสอบการชำระเงินสงเคราะห์ผ่านธนาณัติ สมาชิกเลขที่ ส17524/30 ชื่อ นางพิมพ์บุญ นวพงษ์ปวีณ ได้ชำระเงินสงเคราะห์ผ่านธนาณัติ จำนวน 770 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เลขที่ธนาณัติ 51774120012309470177 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 9.49 ขอช่วยตรวจสอบการชำระและแก้ไขข้อมูลด้วย เนื่องจากในระบบตรวจสอบยังแจ้งว่าค้างชำระ
จากคุณ พิมพ์บุญ 06/02/2020 07:19:05
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้รับธนาณัติของท่านเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับสถานภาพสมาชิกค่ะ
ตอบโดย admin 06/02/2020 09:42:13