คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่และผู้รับเงิน
จากเดิมที่ 124/92 เป็น 124/112 ผู้รับเงิน จากนายแบน สีทาไข เป็น นางสมพิศ หัสดี ภรรยา
จากคุณ สมัย สีทาไข 07/02/2020 10:37:44
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่จากเดิมที่ 124/92 เป็น 124/112 ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 11/02/2020 09:32:31