คำถาม
1.ขอเปลี่ยนแปลง วัน เดือน ปีเกิด 2.ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ครับ
1.ขอเปลี่ยนแปลง วันเดือนปีเกิด จาก 1 มกราคม 2507 เป็น 19 มิถุนายน 2507 และ 2.ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เป็น 300/17 หมู่ที่4 (หมู่บ้านยินดีวิลล่า) ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 ครับ
จากคุณ จ.ส.อ.เอนก บัวเงิน (หมายเลขทะเบียนสมาชิก ต226318/34 22/02/2020 15:38:15
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง 1. วันเดือนปีเกิด จาก 1 มกราคม 2507 เป็น 19 มิถุนายน 2507 2. ที่อยู่ เป็น 300/17 หมู่ที่4 (หมู่บ้านยินดีวิลล่า) ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 26/02/2020 10:23:44