คำถาม
รบกวนสอบถาม
ขอรายละเอียดในการสมัครสมาชิกพ่อตาแม่ยายหน่อยครับ
จากคุณ สุรชัย แก้วประเสริฐ 24/02/2020 21:52:28
คำตอบ
ถ้าท่านเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างแต่งกายเหล่าทหารบก ตามระเบียบสามารถนำบิดา มารดาของภรรยา อายุไม่เกิน 55 ปี สมัครเป็นสมาชิกฯได้ค่ะ ถ้าอายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี สมัครแบบกรณีพิเศษ(สมัครได้ถึง 31 ธ.ค.63) ภรรยาต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน หรือสมัครพร้อมกัน สมัครได้ที่หน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรข้าราชการของผู้นำเข้า 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำเข้า ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นำเข้า ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 4.ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร(ใช้ของสถานพยาบาลใดก็ได้) 5.สำเนาทะเบียนสมรสของผู้นำเข้า หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 26/02/2020 15:04:36