คำถาม
เปลี่ยนแปลงยศ-ที่อยู่และชำระเงินค้างจ่าย
เลขทะเบียนสมาชิก5610002581 จาก นนส. ธนภัทร ศรีสถาพรภิวัฒน์ เลขที่ 147/344 ถนน พระราม 5 ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10300 เป็น ส.ท. ธนภัทร ศรีสถาพรภิวัฒน์ เลขที่ 147/300 ถนน พระราม 5 ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10300 และมียอดค้างจ่าย 1,240 บาท สามารถชำระได้ที่ไหนบ้างคะ
จากคุณ ภริดา สุขน้อย 25/02/2020 09:43:24
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ สถานภาพสมาชิกของท่านถูกถอนสภาพชั่วคราว ให้ท่านมาทำเรื่องคืนสภาพได้ที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบรับรองแพทย์(ใช้ของสถานพยาบาลใดก็ได้) 4.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารทหารไทยฯ (ให้ท่านเปลี่ยนการชำระเงินเป็นชำระทางธนาคารไทยฯ เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด) พร้อมซื้อธนาณัติยอดที่ค้าง ต.ค.62 - มี.ค.63 ยอดเงิน 1,520 บาท ธนาณัติสั่งจ่าย ผู้รับเงิน ผอ.กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ปณ.หลานหลวง 10102 หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 26/02/2020 15:18:11