คำถาม
ขอเปลี่ยนที่อยู่และผู้รับเงิน
จากเดิม 20 หมู่ 4 เป็น 373 หมู่ 4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 และ ผู้รับเงิน จาก นายเลิง มีสุข เป็น ด.ช.ชนกนันท์ มีสุข และ ด.ญ. พิมพ์ชนก มีสุข
จากคุณ จ.ส.อ.เชิดชัย มีสุข 25/02/2020 20:59:00
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ (ตามระเบียบผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกสามารถระบุได้เพียง 1 คนค่ะ) หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 26/02/2020 15:42:51