คำถาม
เงิน ฌาปนกิจ
เนื่องจากบิดาผม ร.ต.เอกศักดิ์ นาวะระ ต76761/26 ได้เสียชีวิต เมื่อ 20 ธ.ค.62 อยากทราบว่าเงินฌาปนกิจหลังจากอนุมัติแล้ว ใช้เวลากี่วันถึงจะได้รับครับ
จากคุณ ร.ต.ต.ณัฏฐชัย นาวะระ 04/03/2020 00:55:36
คำตอบ
ผู้รับเงินสงเคราะห์ยื่นเรื่องผ่าน มทบ.33 ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ 18 ก.พ.63 เงินรอบแรกโอนไปที่หน่วย มทบ.33 เมื่อวันที่ 2 มี.ค.63 ให้ท่านติดต่อที่หน่วย มทบ.33 ค่ะ
ตอบโดย admin 04/03/2020 10:26:48