คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงยศ - ชื่อ สกุลปัจจุบัน
จากเดิมชื่อ ที่สมัคร ครั้งแรกตามหลังฐานคือสิบโท กสันต์ เชื้อเมืองพาน ปัจจุบันเป็น จ่าสิบเอก ชิตพล เชื้อเมืองพาน ตามหลักฐานที่ส่งแนบมาตอนเออรี่ออกจากราชการ
จากคุณ จ่าสิบเอกชิตพล เชื้อเมืองพาน 22/03/2020 09:01:29
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงยศ ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ถ้าสมาชิกเปลี่ยนชื่อต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่าน มทบ.ในพื้นที่เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 24/03/2020 15:02:08