คำถาม
ใบตอบรับสมาชิกสูญหาย
ใบตอบรับสมาชิกตัวจริงของคุณพ่อหาไม่เจอ คงจะสูญหายไปแล้ว ถ้าจะต้องรับเงินสงเคราะห์ตามสิทธิ์ยังต้องใช้เอกสารนี้อยู่ไหม ถ้ายังต้องใช้จะไปขอใบทดแทนได้ที่ไหน อย่างไรครับ
จากคุณ พ.อ.จักรพันธ์ 23/03/2020 13:38:52
คำตอบ
ถ้าใบตอบรับสูญหาย เวลามายื่นเรื่องรับเงินสงเคราะห์ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะ
ตอบโดย admin 24/03/2020 15:08:04