คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงยศและผู้รับเงินสงเคราะห์และที่อยู่ครับ
1.เดิม ส.อ.สุวิทย์ ใจน้อย เลขที่ 15 ซอย วัดประดู่ธรรมธิปัตย์ ถนน ประชาราษฎร์สาย 1 ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 เป็น จ.ส.ท.สุวิทย์ ใจน้อย ที่อยู่ 132/37 โรงเรียนทหารขนส่ง ตึก9ชั้น6ห้อง5ซอย4 หมู่5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เลขสมาชิก 5530007702 2.ชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ เดิม นายผัน ใจน้อย เลขที่ 152 หมู่ 12 ถนน - ซอย - ตำบล/แขวง สร้างค้อ อำเภอ/เขต ภูพาน จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 เป็น นางวิภาศรี ใจน้อย 158หมู่1 บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร47110 ขอบคุณมากครับ
จากคุณ สุวิทย์​ ใจน้อย 03/05/2020 15:00:35
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขยศ และที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 07/05/2020 17:11:53