คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก
สมาชิก หมายเลข 5530005544 ขอแก้ไขข้อมูลยศ เดิม พล.อส. แก้เป็น จ.ส.อ. ขอแก้ไขข้อมูลที่อยู่ เดิม เลขที่ 17/450 ซอย รามอินทรา 2/1 ถนน รามอินทรา ตำบล/แขวง อนุสาวรีย์ อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10220 แก้ไขเป็น เลขที่ 17/97 ซอย รามอินทรา 2/1 ถนน รามอินทรา ตำบล/แขวง อนุสาวรีย์ อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10220
จากคุณ จ.ส.อ.พนอ สายน้ำ 08/05/2020 08:54:35
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขยศจากเดิม พล.อส.เป็น จ.ส.อ.ที่อยู่เดิม เลขที่ 17/450 ซอย รามอินทรา 2/1 ถนน รามอินทรา ตำบล/แขวง อนุสาวรีย์ อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10220 แก้ไขเป็น เลขที่ 17/97 ซอย รามอินทรา 2/1 ถนน รามอินทรา ตำบล/แขวง อนุสาวรีย์ อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10220 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 09/05/2020 15:01:51