คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงยศ ปัจจุบัน
ยศเดิม สิบเอกอิศรานนท์ ขำโนนงิ้ว เป็น จ่าสิบตรีอิศรานนท์ ขำโนนงิ้ว เลขทะเบียนสมาขิก 5560002240
จากคุณ จ.ส.ต.อิศรานนท์ ขำโนนงิ้ว 08/05/2020 21:22:23
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขยศเดิม สิบเอกอิศรานนท์ ขำโนนงิ้ว เป็น จ่าสิบตรีอิศรานนท์ ขำโนนงิ้ว เลขทะเบียนสมาขิก 5560002240 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 09/05/2020 15:33:42