คำถาม
แก้ไขวันเดือนปีเกิด
จ.ส.อ.วีรธรรม สุขปราณี เลขสมาชิก ต257779/35 วันเดือนปีเกิด เดิม 1 มกราคม 2509 แก้เป็น 10 สิงหาคม 2509
จากคุณ จ.ส.อ.วีรธรรม 10/05/2020 13:09:48
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขวัน เดือนเกิด จาก 1 มกราคม 2509 แก้เป็น 10 สิงหาคม 2509 ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 14/05/2020 12:28:55