คำถาม
สอบถาม
เปลี่ยนทายาท ,ที่อยู่และนำภรรยาสมัครใหม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ปัจจุบันข้อมูลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะใช้เวลากี่สัปดาห์ครับข้อมูลถึงเปลี่ยนครับ
จากคุณ ณัฐวงศ์ นิลแก้ววราพงศ์ 04/04/2016 14:09:27
คำตอบ
รบกวนขอทราบชื่อ นามสกุลของสมาชิกที่เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์, เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และขอทราบชื่อ นามสกุลของสมาชิกที่สมัครใหม่ และไม่ทราบว่าท่านยื่นเรื่องผ่านทางไหนค่ะ
ตอบโดย admin 22/02/2018 12:54:28