คำถาม
เงินงวดที่ 2
ไม่ทราบว่า เงินงวดที่ 2 ของนายวัน บุญชม (ผู้เสียชีวิต) โอนเข้าหรือยังครับ ยอดเท่าไหร่ และมีหักอะไรหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ พ.ต.พสิษฐ์ บุญชม 04/04/2016 16:19:18
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 1 เม.ย.59 ยอดเงิน 9,324.80 บาทค่ะ (ไม่มีหักค่ะ)
ตอบโดย admin 07/04/2016 09:52:15