คำถาม
อายุเกินเข้าได้มัย
นางประยงค์ ทาพัดชึ่งเป็นมารดาตอนนี้ อายุ 70 ปี สมารถเข้าฌาปนกิจ ทบ.ได้มัยครับ ถ้าเข้าได้ต้องดำเนินการอย่างรัยครับ
จากคุณ จ.ส.อ.สุพรรณ์ ทาพัด 05/04/2016 10:08:12
คำตอบ
ตามระเบียบมารดาต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 60 ปีค่ะ
ตอบโดย admin 07/04/2016 09:54:50