คำถาม
เงินงวดที่ 2
ขออนุญาตสอบถามเงินงวดที่ 2 ครับ นาย คำ คำเรือง (ผู้เสียชีวิต) จะได้ประมาณเดือนไหนครับ
จากคุณ ส.อ.วชิระ คำเรือง 19/04/2016 17:00:19
คำตอบ
เงินงวด 2 ของ นายคำ คำเรือง จะออกประมาณวันที่ 1 มิ.ย.59 ค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6442 ค่ะ
ตอบโดย admin 20/04/2016 09:38:54