คำถาม
ใบสมาชิก ฌาปนกิจ ทบ.หาย
ใบสมาชิก ฌาปนกิจ ทบ.หาย ต้องทำอย่างไรครับ
จากคุณ ส.อ.วีรยุทธ จันทร์พุฒ 21/04/2016 12:33:39
คำตอบ
ถ้าใบตอบรับของสมาชิกหาย สมาชิกสามารถขอใบแทนใบตอบรับใหม่ โดยทำเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัดค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6463 ค่ะ
ตอบโดย admin 21/04/2016 15:43:13