คำถาม
สอบถามกรณีได้รับใบตอบรับสมาชิกแล้ว แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อของ ผอ.กองฯ
ใบสมาชิกเดิมของผมหาย ครับ และได้ทำเรื่องไปขอใบแทน จำนวน ๓ ใบ ซึ่งได้รับแล้ว แต่มีอยู่ใบนึง ไม่มีการลงลายมือชื่อจาก ผอ.กองฯ ผมควรทำอย่างไร ครับ ขอข้อเสนอแนะด้วย ครับ
จากคุณ จ.ส.อ.วัชิราวุธ ปินใจ 13/05/2016 07:56:52
คำตอบ
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ รบกวนขอทราบชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ของสมาชิกที่ขอใบแทนใบตอบรับที่ไม่ถูกต้อง เพื่อจัดส่งใบใหม่ไปให้สมาชิกค่ะ (ขออภัยที่ตอบล่าช้าระบบอยู่ในระหว่างปรับปรุงค่ะ)
ตอบโดย admin 19/05/2016 16:45:28