คำถาม
การเสียชีวิต
อยากทราบว่าถ้าสมาชิกเสียชีวิตต้องแจ้งให้ทราบภายในกี่วันค่ะ
จากคุณ รุ่งอรุณ จิตตสวัสดิ์ไทย 13/05/2016 14:51:12
คำตอบ
แล้วแต่ทายาทจะสะดวกค่ะ ถ้ายังไม่ยื่นเรื่องรบกวนส่งเงินรายเดือนจนกว่าจะยื่นเรื่องค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6463, 6489 ค่ะ (ขออภัยที่ตอบล่าช้าระบบอยู่ในระหว่างปรับปรุงค่ะ)
ตอบโดย admin 19/05/2016 14:28:55