คำถาม
รบกวนตรวจสอบ การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ครับ
ทางกองพันได้ ดำเนินการ ส่งเรื่องนำบิดามารดารเข้าสมัครสมาชิก ฌป.ทบ.แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ จาก ฌป.ทบ. จึงขอรบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ ข้อมูล ผู้สมัครเข้าเป็น สมาชิก 1. นายบัญชา จำปาเงิน 2. นางทองเย็น ดวงศรี ผู้นำเข้าสมัคร ส.ท.เด่นชัย จำปาเงิน หน่วย ร.6 พัน.3 จึงขอรบกวนมา ณ ที่นี้ และขอบคุณล่วงหน้าครับ
จากคุณ ส.ท.เด่นชัย จำปาเงิน 28/05/2016 09:23:58
คำตอบ
ตรวจสอบจากระบบไม่พบข้อมูลของสมาชิกทั้ง 2 ราย รบกวนขอเลขที่หนังสือเพื่อตรวจสอบค่ะ
ตอบโดย admin 30/05/2016 09:53:55