คำถาม
สอบถามเงินค้างชำระ
กี่เดือน
จากคุณ พันจ่าเอก วัชรา นันทกูล 30/05/2016 09:44:10
คำตอบ
พ.จ.อ.วัชรา นันทกูล มียอดที่ยังไม่ได้ชำระคือเดือน มิ.ย.59 250 บาทค่ะ
ตอบโดย admin 30/05/2016 10:07:42