คำถาม
สอบถามเงินงวด 2
เงินงวด 2 ของ ส.อ.หญิง สมสกุล ดำรงค์กุล (ผู้เสียชีวิต) จะได้ประมาณวันไหนคะ
จากคุณ วนันต์ภรณ์ 30/05/2016 10:50:33
คำตอบ
เงินงวดที่ 2 ของ ส.อ.หญิงสมสกุล ดำรงค์กุล จะออกประมาณวันที่ 1 มิ.ย.59 ค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาโทรสอบถามได้ที่แผนกการเงินเบอร์ 02-6547400 ต่อ 6440, 6498 ค่ะ
ตอบโดย admin 30/05/2016 10:20:10