คำถาม
สอบถามแก้ไขที่อยู่ของสมาชิก และเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
อยากสอบถามแก้ไขที่อยู่ของสมาชิก และเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ว่าต้องทำยังไงคับ
จากคุณ ธีระยุทธ สินธุภาชี 03/06/2016 15:40:29
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิกสามารถแจ้งผ่านทางเว็ปไซด์แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกสามารถทำเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ได้ที่หน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6463, 6489 ค่ะ
ตอบโดย admin 06/06/2016 10:31:11