คำถาม
ใบตอบรับฌาปนกิจ ทบ หาย ต้องดำเนินการอย่างไร
ใบตอบรับฌาปนกิจ ทบ หาย มีวิธีขอใบตอบรีบใหม่อย่สงไรบ้างครับ
จากคุณ ส.อ. เรืองชัย บุญรอด 06/06/2016 08:05:29
คำตอบ
สมาชิกสามารถทำเรื่องขอใบแทนใบตอบรับได้ที่หน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องได้ที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6463 ค่ะ
ตอบโดย admin 06/06/2016 10:41:49