คำถาม
ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก
สมัครสมาชิกใช้ระยะเวลาเท่าไรครับ สมัครเมื่อเดือนที่แล้วโดยการส่งทางจดหมายลงทะเบียน ตรวจดูขึ้นสถานภาพยังไม่มีในระบบและไม่ได้สำเนาเลขหนังสือไว้ ต้องแก้ไขยังไงครับ พ.ต.พินัยธรณ์ เรืองขจร สังกัด กร.ทหาร บก.ทท.
จากคุณ พ.ต.พินัยธรณ์ เรืองขจร 06/06/2016 15:35:51
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับเรื่องของท่านแล้วค่ะ อยู่ระหว่างรอดำเนินการขึ้นทะเบียนสมาชิกค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6463, 6489 ค่ะ
ตอบโดย admin 08/06/2016 09:38:37