คำถาม
ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก
สมัครสมาชิกใช้ระยะเวลาเท่าไรค่ะ ได้ให้ทางต้นสังกัดสมัครไปให้ อยากจะขอทราบว่าหลักฐานในการสมัครสมาชิก ฯ ได้ส่งไปถึง สก.ทบ. ยังค่ะ ชื่อ ส.ท.หญิง กนกกาญจน์ ทิพย์วาศรี สังกัด ทภ.4 ขอทรายรายละเอียดหน่วยค่ะ เพราะเช็คในการตรวจสอบสภาพสมาชิกยังไม่มีการขึ้นเป็นสมาชิกที่ค่ะ
จากคุณ ส.ท.หญิงกนกกาญจน์ ทิพย์วาศรี 09/06/2016 14:31:27
คำตอบ
ตรวจสอบในระบบไม่พบสมาชิก ส.ท.หญิงกนกกาญจน์ ทิพย์วาศรี ค่ะรบกวนขอเลขที่หนังสือจากหน่วยเพื่อตรวจสอบค่ะ
ตอบโดย admin 14/06/2016 08:20:44