คำถาม
สอบถามระเบียบ
ถ้ากองฌาปนกิจ โอนเงินให้หน่วยต้นสังกัดแล้ว ต้นสังกัดต้องจ่ายให้ทายาทเมื่อใดครับ มีระเบียบการจ่ายหมั้ยครับ
จากคุณ จ.ส.อ.ยรรยง รุ่งแดง 16/06/2016 10:17:24
คำตอบ
แล้วแต่นโยบายของแต่ละหน่วยค่ะ รบกวนท่านติดต่อที่หน่วยต้นสังกัดค่ะ
ตอบโดย admin 17/06/2016 09:05:12